Ảnh đại diện Trân (ZI9359)
Trần Vũ Trân Trân
28/06/1993
0902232***
Tp Hồ Chí Minh
tranvutrant***@gmail.com
Nữ
*** Liên khu 5-6 phường Bình Hưng Hòa Bquận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết