Ảnh đại diện Anh (ZI9369)
*** Anh
Thông tin nghề nghiệp

Tp Hồ Chí Minh, Long An, Tiền Giang
Kinh nghiệm làm việc
Kỹ năng
Ngoại ngữ
Học vấn bằng cấp
Mục tiêu nghề nghiệp