Ảnh đại diện Thùy (ZJ0245)
Hoàng *** Thùy
03/08/1985
0961116***
Tp Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương
duonghoang***@yahoo.com.vn
Nữ
*** Bình Chiểu, P. Bình Chiểu, Q. Thủ Đức
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

5
Đại học
Đã có gia đình
Chuyên viên
Tp Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương
16,5 triệu
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết