Ảnh đại diện Nga (ZJ1737)
*** Nga
01/07/1998
0969357***
Hà Nội
nganga19980***@gmail.com
Nữ
Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Mới tốt nghiệp/Thực tập
Hà Nội
Khác
Khác
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết