Ảnh đại diện Vy (ZJ2132)
Đoàn *** Vy
13/06/1984
0944259***
Tp Hồ Chí Minh
Doanh***@gmail.com
Nữ
KCN Tân Bình, đường Tây Thạnh, Tân Phú, TP.HCM
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

6
Đại học
Độc thân
Trưởng/Phó phòng
Tp Hồ Chí Minh
MarketingKhác
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết