Ảnh đại diện Thương (ZJ2434)
Nguyễn Thị Ngọc Thương
26/06/2001
0369389***
Tp Hồ Chí Minh
ngocthuong27012***@gmail.com
Nữ
Quận ***
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết