Ảnh đại diện Dung (ZJ2612)
Đỗ Thị *** Dung
07/07/1995
0968679***
Quảng Ninh
dothithuydung.***@gmail.com
Nữ
Phường Cao Xanh, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

2
Đại học
Độc thân
Quảng Ninh
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết