Ảnh đại diện Anh (ZJ2693)
Trần Thị *** Anh
25/05/1992
0966860***
Bình Dương
lananh.***@gmail.com
Nữ
Thuận An, Bình Dương
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

5
Đại học
Bình Dương
Kế toán - Kiểm toán
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết