Ảnh đại diện Nở (ZJ3748)
Nguyễn *** Nở
13/08/1999
0981906***
Tp Hồ Chí Minh
nguyenutno1***@gmail.com
Nữ
*** đường Đình Phong Phú, Quận 9, TP. HCM
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

2
Cao đẳng
Độc thân
Trưởng/Phó phòng
Tp Hồ Chí Minh
Khác
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết