Ảnh đại diện THẢO (ZJ4396)
NGUYỄN THỊ *** THẢO
05/04/1988
0906903***
Tp Hồ Chí Minh
nguyenthithanhtha***@gmail.com
Nữ
*** Đường số 1134 Xa Lộ Hà Nội, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

9
Đại học
Độc thân
Kiểm sát viên
Tp Hồ Chí Minh
18 triệu
Bất động sản
Khác
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết