Ảnh đại diện Hà (ZJ4552)
Nguyễn Thị ***
Thông tin nghề nghiệp

Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh, (có thể thay đổi nơi làm việc)
7 triệu
Khác
Kinh nghiệm làm việc
Kỹ năng
Ngoại ngữ
Học vấn bằng cấp
Mục tiêu nghề nghiệp