Ảnh đại diện Trang (ZJ4893)
Nguyễn *** Trang
01/06/1997
0942237***
Tp Hồ Chí Minh
trang.mie***@gmail.com
Nữ
quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Độc thân
Trưởng/Phó phòng
Tp Hồ Chí Minh
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết