Ảnh đại diện Dương (ZJ5181)
Trịnh *** Dương
01/08/1997
0978298***
Hà Nội
trinhthuyduong0***@gmail.com
Nữ
*** KĐT Văn Phú, Hà Đông, Hà Nội
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Hà Nội
10.000 triệu
Luật Doanh nghiệp
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết