Ảnh đại diện Linh (ZJ5263)
*** Linh
12/02/1998
0332146***
Tp Hồ Chí Minh
phuoclinh***@gmail.com
Nữ
*** Nguyễn Chí Thanh
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Chuyên viên
Tp Hồ Chí Minh
6 triệu
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết