Ảnh đại diện Huyền (ZJ5441)
Trịnh Thu Huyền
28/06/1991
0982000***
Hà Nội
lemomd***@gmail.com
Nữ
*** Nguyễn Như Đổ, Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội.
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

5
Đại học
Độc thân
Chuyên viên
Hà Nội
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết