Ảnh đại diện Thu (ZJ5876)
Trịnh Thúy *** Thu
07/07/1992
0908542***
Tp Hồ Chí Minh
trinhthuythanh***@gmail.com
Nữ
*** Nguyễn Cư Trinh P. Nguyễn Cư Trinh Q.1, TP. Hồ Chí Minh
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết