Ảnh đại diện Linh (ZJ5925)
Nguyễn Bảo Linh
26/06/2001
0961712***
Hà Nội
dumplinghuyn9***@gmail.com
Nữ
Số ***, phố Tây Sơn, Thị trấn Phùng, Đan Phượng , Hà Nội
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Độc thân
Trưởng/Phó phòng
Hà Nội
Khác
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết