Ảnh đại diện Ánh (ZJ6245)
Võ Thị *** Ánh
05/08/1992
0779110***
Tp Hồ Chí Minh
honganh581***@gmail.com
Nữ
Số ***, đường 7, phường Phước Bình
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Trưởng/Phó phòng
Tp Hồ Chí Minh
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết