Ảnh đại diện Anh (ZJ6452)
Hoàng Trần Minh Anh
28/06/1999
0344159***
Tp Hồ Chí Minh
minhanhcmu***@gmail.com
Nữ
*** Ung Văn Khiêm, phường 25, Bình Thạnh
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
9 triệu
Luật Thương mại Việt Nam và Quốc tế
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết