Ảnh đại diện Thảo (ZJ7003)
Đoàn Đặng Thạch Thảo
26/06/1995
0856266***
Tp Hồ Chí Minh
doandangthacht***@gmail.com
Nữ
Thuỷ Lợi, Phường Phước Long A, Quận 9, HCM
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

2
Trên đại học
Độc thân
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết