Ảnh đại diện Trinh (ZJ7183)
Nguyễn Thị *** Trinh
Thông tin nghề nghiệp

Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh, Đồng Nai
Kinh nghiệm làm việc
Kỹ năng
Ngoại ngữ
Học vấn bằng cấp
Mục tiêu nghề nghiệp