Ảnh đại diện Trang (ZJ7187)
Mang Thị Hồng Trang
26/06/1994
0359055***
Tp Hồ Chí Minh
hongtrang2***@gmail.com
Nữ
chung cư Sunview Town, Thủ Đức, TP.HCM
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

2
Đại học
Độc thân
Chuyên viên
Tp Hồ Chí Minh
6 triệu
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết