Ảnh đại diện Phương (ZJ7383)
Đinh Thị Thu Phương
28/06/1990
0985892***
Hà Nội
dinhphuongsp***@gmail.com
Nữ
Hoàng Minh Giám
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

8
Đại học
Đã có gia đình
Quản lý
Hà Nội
30 triệu
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết