Ảnh đại diện Anh (ZJ7605)
Đỗ *** Anh
30/05/1995
0373904***
Hà Nội
katori.batda***@gmail.com
Nữ
Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

3
Đại học
Độc thân
Chuyên viên
Hà Nội
7 triệu
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết