Ảnh đại diện Nhung (ZJ7673)
*** Nhung
04/04/1995
0388593***
Hà Nội
hanhung.l***@gmail.com
Nữ
xã Đông Thọ
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

3
Trên đại học
Độc thân
Hà Nội
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết