Hồ sơ ứng viên


Ảnh đại diện Tuyền (ZJ7861)
Nguyễn Thị *** Tuyền
05/04/1996
0353569***
bichtuyen5***@gmail.com
Nữ
*** Phổ Quang, Phường 2, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết