Ngành nghề
Nơi làm việc
Ảnh đại diện Phương
Nguyễn Thị *** Phương
Thông tin nghề nghiệp

Nhân viên
Đà Nẵng, Quảng Nam
5 triệu
Kinh nghiệm làm việc

Từ 2017 đến 2017: Nhân viên tại Công ty cổ phần tư vấn bất động sản Phố Son
Kỹ năng

- Kỹ năng thuyết trình
- Giao tiếp, đàm phán, quản lý thời gian,...
Ngoại ngữ

- Tiếng Anh
Học vấn bằng cấp

- Cử nhân Luật từ 2013 - 2017 tại Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh
Mục tiêu nghề nghiệp

- Trong tương lai gần sẽ tìm kiếm một công việc ổn định phù hợp, phấn đấu nỗ lực cho công việc để đạt vị trí cao hơn trong tương lai.
Tổng số hồ sơ chất lượng6.293
Công việc đang tuyển8.679
Tổng số Nhà tuyển dụng4.848