Ảnh đại diện Dao (ZJ9025)
Phạm Thị Tuyết Dao
26/06/1992
0846665***
Bình Định
Phamtuyetdao0***@gmail.com
Nữ
Phường nhơn phú, Thành phố Quy Nhơn, Bình Định
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

3
Đại học
Đã có gia đình
Nhân viên
Bình Định
6 triệu
Khác
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết