Ảnh đại diện VÂN (ZJ9362)
BÙI *** VÂN
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp/Thực tập
Tp Hồ Chí Minh
7 triệu
Luật Lao động
Kinh nghiệm làm việc
Kỹ năng
Ngoại ngữ
Học vấn bằng cấp
Mục tiêu nghề nghiệp