Ảnh đại diện Trang (ZJ9568)
Trần Thị *** Trang
14/07/1988
0938159***
Tp Hồ Chí Minh
mytrang1***@gmail.com
Nữ
*** sư vạn hạnh, p12,q10
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

8
Đại học
Đã có gia đình
Trưởng nhóm / ban
Tp Hồ Chí Minh
22 triệu
MarketingTrợ lý
Khác
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết