Ngành nghề
Nơi làm việc
Ảnh đại diện Quỳnh
Nguyễn *** Quỳnh
Thông tin nghề nghiệp

Hà Nội
Kinh nghiệm làm việc

Từ 2017 đến hiện nay: Chuyên viên tại Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Thái An Luật
Từ 2016 đến 2017: Nhân viên tại Văn phòng Luật sư Việt Thái (có người hướng dẫn)
Từ 2015 đến 2016: Mới tốt nghiệp/Thực tập tại Công ty Luật TNHH Vũ Trần (có người hướng dẫn)
Kỹ năng

 Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.
 Kỹ năng thu thập, tổng hợp thông tin và giải quyết vấn đề.
 Kỹ năng phân tích, tổng hợp.
 Kỹ năng làm việc nhóm và làm việc độc lập.
 Kỹ năng soạn thảo hợp đồng, hồ sơ và các văn bản nội bộ, văn bản hành chính khác.
Ngoại ngữ

- Tiếng Anh
Học vấn bằng cấp

- BẰNG TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI từ 2012 - 2016 tại Trường Đại học Luật Hà Nội (ngành học: Luật Doanh nghiệp)
Mục tiêu nghề nghiệp

MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP
 MỤC TIÊU DÀI HẠN: Trở thành Chuyên gia tư vấn pháp lý trong lĩnh vực Luật kinh tế
 MỤC TIÊU TRUNG HẠN VÀ NGẮN HẠN:
- Phát triển, nâng cao các kỹ năng: Kỹ năng tư vấn pháp luật, kỹ năng đàm phán, soạn thảo Hợp đồng,…
- Sử dụng tốt Tiếng anh trong công việc.
Tổng số hồ sơ chất lượng6.293
Công việc đang tuyển8.679
Tổng số Nhà tuyển dụng4.848