Ảnh đại diện Nhung (ZK0355)
Nguyễn Thị Hồng Nhung
26/06/1997
0389244***
Hà Nam
hoaphuong8***@gmail.com
Nữ
Hà Nam
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Trưởng/Phó phòng
Hà Nam
Lễ tân - Tiếp tân
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết