Ảnh đại diện trang (ZK0402)
lê thị *** trang
Thông tin nghề nghiệp

Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh, Đắk Lắk
5 triệu
Kinh nghiệm làm việc
Kỹ năng
Ngoại ngữ
Học vấn bằng cấp
Mục tiêu nghề nghiệp