Ảnh đại diện Linh (ZK0678)
*** Linh
08/04/1996
0917560***
Tp Hồ Chí Minh
thuylyn***@gmail.com
Nữ
*** Hồng Lạc, Phường 10, Quận Tân Bình
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

2
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
Khác
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết