Ảnh đại diện Lâm (ZK0960)
Cao Thị Hồng Lâm
26/06/1997
0982493***
Tp Hồ Chí Minh, (có thể thay đổi nơi làm việc)
caolam***@gmail.com
Nữ
Chung cư Emeral - Celadon city, Đường N4, Phường Sơn Kỳ
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

2
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh, (có thể thay đổi nơi làm việc)
Luật Thương mại Việt Nam và Quốc tế
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết