Ảnh đại diện Mai (ZK1163)
Huỳnh Thị *** Mai
08/04/1988
0376061***
Bình Dương
hoahoctrodangyeu_20002***@yahoo.com
Nữ
Ấp Bến Giảng, Phú An, Bến Cát
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Trưởng/Phó phòng
Bình Dương
Kế toán - Kiểm toán
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết