Ảnh đại diện Thắm (ZK1223)
Đặng Thị *** Thắm
13/08/1996
0345335***
Tp Hồ Chí Minh
thamdangkiengi***@gmail.com
Nữ
Khu lưu trú công nhân, khu chế xuất Tân Thuận, đường Bùi Văn Ba, Quận 7, TP.Hồ Chí Minh
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Mới tốt nghiệp/Thực tập
Tp Hồ Chí Minh
2,5 triệu
Chăm sóc khách hàng
Khác
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết