Ảnh đại diện Quyền (ZK1390)
Ngọc Quyền
29/06/1997
0367999***
Bình Dương
nguyenhuyen.290***@gmail.com
Nữ
P. Hòa Lợi _TX.Bến Cát _T.Bình Dương
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Độc thân
Thư ký
Bình Dương
8 triệu
Luật Kinh tế
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết