Ảnh đại diện Hoa (ZK2495)
Huỳnh Thị *** Hoa
02/08/1998
0394236***
Tp Hồ Chí Minh
hoa.htk.sm.of***@gmail.com
Nữ
*** Quang Trung, Phường 12 , Quận Gò Vấp
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Trưởng/Phó phòng
Tp Hồ Chí Minh
Tư vấn pháp lý
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết