Ảnh đại diện Dung (ZK3857)
Nguyễn Thị *** Dung
25/05/1988
0383651***
Tiền Giang
thudung.nguye***@gmail.com
Nữ
Ấp hoà xã Dưỡng Điềm, Huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

3
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Tiền Giang
7 triệu
Khác
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết