Ảnh đại diện Diệu (ZK3909)
*** Diệu
24/05/1999
0335968***
Hà Nội
a.men.199***@gmail.com
Nữ
Phú Thành, Lạc Thủy, Hòa Bình
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Không yêu cầu
Độc thân
Mới tốt nghiệp/Thực tập
Hà Nội
4 triệu
Lễ tân - Tiếp tân
Luật Dân sự
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết