Ảnh đại diện Thảo (ZK3922)
*** Thảo
30/05/1993
0947630***
Tp Hồ Chí Minh
lethuthao.k36.***@gmail.com
Nữ
Nhà ***, Hoàng Đạo Thúy, Hà Nội
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

5
Trên đại học
Độc thân
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
25 triệu
Luật Doanh nghiệp
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết