Ảnh đại diện Giang (ZK4272)
Trần *** Giang
02/08/1997
0358594***
Tp Hồ Chí Minh
giangtt155***@st.uel.edu.vn
Nữ
Ktx khu B, ĐHQG thành phố HCM
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Tp Hồ Chí Minh
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết