Ảnh đại diện Uyên (ZK4495)
Nguyễn *** Uyên
Thông tin nghề nghiệp

Trưởng/Phó phòng
Tp Hồ Chí Minh
Kinh nghiệm làm việc
Kỹ năng
Ngoại ngữ
Học vấn bằng cấp
Mục tiêu nghề nghiệp