Ảnh đại diện Huyền (ZK4858)
Đậu *** Huyền
01/07/1997
0966212***
Tp Hồ Chí Minh, Kiên Giang, Nghệ An, (có thể thay đổi nơi làm việc)
dthuyen.hcmu***@gmail.com
Nữ
*** Phan Văn Trị, Phường 14
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh, Kiên Giang, Nghệ An, (có thể thay đổi nơi làm việc)
7 triệu
Luật Dân sự
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết