Ảnh đại diện Duyên (ZK5101)
*** Duyên
25/05/1993
0399760***
Thái Bình
haduyen.***@gmail.com
Nữ
*** lý bôn, phường tiền phong, thành phố thái bình
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

3
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Thái Bình
6 triệu
Khác
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết