Ảnh đại diện Ánh (ZK5762)
Trương Thị *** Ánh
10/03/1998
0357999***
Bình Dương
truongthingocanh1***@gmail.com
Nữ
***, phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Bình Dương
7 triệu
Luật Dân sự
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết