Ảnh đại diện Bích (ZK6311)
Nguyễn *** Bích
11/08/1996
0353039***
Hà Nội, Hải Dương
bichbong***@gmail.com
Nữ
*** Bảo Tháp, Hải Tân, Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Độc thân
Hà Nội, Hải Dương
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết