Ảnh đại diện Trang (ZK6363)
Lê Thị *** Trang
30/06/1996
0966697***
Tp Hồ Chí Minh, Bến Tre, (có thể thay đổi nơi làm việc)
thuytrang.au***@gmail.com
Nữ
*** Văn Chung, phường 13, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

2
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh, Bến Tre, (có thể thay đổi nơi làm việc)
9 triệu
Luật Thương mại Việt Nam và Quốc tế
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết