Ảnh đại diện Trang (ZK6363)
Lê Thị *** Trang
Thông tin nghề nghiệp

Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh, Bến Tre, Lâm Đồng, (có thể thay đổi nơi làm việc)
6 triệu
Luật Thương mại Việt Nam và Quốc tế
Kinh nghiệm làm việc
Kỹ năng
Ngoại ngữ
Học vấn bằng cấp
Mục tiêu nghề nghiệp