Ảnh đại diện Vân (ZK6405)
*** Vân
05/04/1993
0356932***
Hà Nội, (có thể thay đổi nơi làm việc)
vanlt.***@gmail.com.vn
Nữ
Phúc Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

3
Trên đại học
Độc thân
Chuyên viên
Hà Nội, (có thể thay đổi nơi làm việc)
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết